клиенти

Предмет на дейност:  инженерингови услуги в областта на  антикорозионната защита
 
 1. Електрохимична антикорозионна защита:
            1.1. Разработка на работни проекти за катодна защита от корозия на подземни метални съоръжения; 
            1.2. Изработка и доставка на съоръжения за катодна защита от корозия на подземни метални съоръжения; 
            1.3. Монтаж на системи за катодна защита; 
            1.4. Контролно-измервателни и настроечни работи за въвеждане в експлоатация на системи за катодна защита; 
            1.5. Сервизно поддържане на системи за катодна защита; 
            1.6. Предпроектни (определяне на корозионна агресивност на почви, корозионна опасност от блуждаещи токове и пр.), контролни, арбитражни и др. измервания по системи за катодна и електродренажна защита, анодни и защитни заземления и свързаните с тях параметри;
 
 2. Разработка на технологии и предписания за антикорозионна защита при различни експлоатационни условия, при складово съхранение, транспорт и пр.;
 
 3. Консултантска и маркетингова дейност в областта на защитата на металите от корозия.

©2009-2010 SAMOS S&M. All rights reserved. | Design by: Semantic